Handelsverdragen

dinsdag 15 januari 2019 00:00

Handelsverdragen

Zonder enige expertise vooraf, toch een perfect resultaat neerzetten voor de klant.

Vanuit een klant komt een zeer specifieke juridische (douane) recht vraag over de toepassing van CETA. De situatie gaat over de vraag wat het land van oorsprong is van een product dat uit Canada komt maar wordt verpakt en een bewerking ondergaat in de V.S. Deze vraag is eerst al door de expediteur beantwoord en de klant komt voor een second opinion bij mij. Ik heb geen ervaring met deze materie en mij wordt gevraagd om in zeer korte tijd met een correcte analyse te komen.

In korte tijd een relatief specifieke (juridische) kwestie analyseren is een door anderen bestempeld als een specialisme van mij. Ik zet hierna kort uiteen hoe ik dit aanpak. De stappen die ik hierin neem zijn denk ik logisch en systematisch te noemen.


Mijn stappen:

  1. Formuleren van een hypothese voor de beantwoording van de vraag;
  2. Opzoeken en van allerlei mogelijke bronnen;
  3. Ik raadpleeg bronnen heel snel en kort. Binnen enkele minuten bepaal ik of een bron van belang is. Ik bewaar de bronnen altijd in een aantekening (ook bronnen waarvan ik denk dat ze waardeloos zijn) met een of twee steekwoorden;
  4. Een kapstok maken van mijn kennis en deze meestal a.d.h.v. een mindmap op papier zetten;
  5. Eventueel de hypothese aanpassen a.d.h.v. het eerste onderzoek zoals hierboven beschreven;
  6. Hypothese testen totdat ik zeker weet dat deze klopt of goed te beargumenteren is.

De laatste stap, het blijven testen en kritisch blijven benaderen van de hypothese vereist koppigheid. Ik moet mijzelf dwingen om, langer dan prima facie wellicht nodig te blijven twijfelen aan mijn eigen (initiële) conclusies. Uiteindelijk stuit je iedere keer op hetzelfde antwoord en na je eigen redenering systematisch te hebben geanalyseerd zet ik mijn gedachten veelal op papier voor de opdrachtgever.

Hoe liep het af met de vraag over CETA?

De beantwoording van de vraag door de expediteur bleek onvolledig te zijn. De regels waren slechts oppervlakkig bekeken en in onze casus bleek prima te beargumenteren dat een voor ons gunstigere uitleg van het verdrag mogelijk is. I.c. betekent dit dat het verstandig is om in gesprek te komen met de autoriteiten die de regels moeten toepassen. Hierbij is het moeilijkste om met mensen aan tafel te komen met de kennis, -expertise en autoriteit om hierin beslissingen te nemen of iemand die zich intern hard wil maken voor de analyse. Dit vereist tact, vooronderzoek indien de gelegenheid zich uiteindelijk voordoet moet je dit minutieus voorbereiden zodat je op iedere technische, juridische of operationele vraag die gesteld kan worden een antwoord paraat hebt.