Web development

Sinds relatief korte tijd heb ik mijzelf geleerd te programmeren. Na onderzoek te hebben gedaan naar de meest actuele en voor mij bruikbare programmeertalen heb ik mij gericht op Javascript. M.n. vanwege de opkomst van het gebruik van javascript in de runtime omgeving NodeJS. V.w.b. front-end ontwikkeling heb ik mij kort toegelegd op Angular maar uiteindelijk toch gekozen voor React als mijn eerste keus voor front-end ontwikkeling.

Om breder inzetbaar te zijn en om enkele van mijn persoonlijke ambities te kunnen verwezenlijken heb ik mij ook toegelegd op Python. Hoewel ik de taal op lange termijn m.n. wil gebruiken voor data analyse, gebruik ik het vooralsnog m.n. met Django.

Fiscaal & juridische consultancy

Een belangrijk deel van mijn werkzaamheden bestaat uit het verschaffen van fiscaal advies. Na als internationaal belastingadviseur gewerkt te hebben bij o.a. een Big Four accountantskantoor heb ik gekozen mij te richten op een niche, te weten: fiscaal advies voor beleggers en investeerders. Concreet richtte ik mij op: o.a. internationale uitwisseling van (fiscale) informatie tussen overheden. Dit was (en is) een zeer actueel en relevant onderwerp dat vandaag de dag nog altijd enorm in beweging is. In de tijd dat ik mij hierop ging toeleggen, lag FATCA als voorstel op de tekentafel en richte ik mij o.a. op de spaarrenterichtlijn. Daarnaast heb ik opkomst van CRS gevolgd voor mijn klanten. Verder heb ik financiële instellingen (Private Banks en Aanbieders van beleggingsrekeningen) geadviseerd over de toepassing van internationale bronbelasting. Incidenteel heb ik geadviseerd in herstructureringen bij grotere MKB bedrijven.

Tegenwoordiger bestaat een groot deel van mijn juridische werk uit het vervullen van de rol van zelfstandig Legal Counsel bij verschillende bedrijven.

Lezen & ondernemen

Ondernemend doen en denken vind ik erg belangrijk. Of ik nu ingehuurd werk of exclusief voor mijzelf aan de slag ben, strategisch en tactisch ben ik altijd zeer gericht op het bedienen van klanten op de meest optimale manier. Een belangrijk vereiste hiervoor is m.i. persoonlijke ontwikkeling. Stilstand is in mijn optiek achteruitgang en ik geloof sterk in het blijven leren gedurende mijn levensloop.
Gedurende mijn gehele leven lees ik gedurende een jaar tussen de 20 en 40 boeken met af en toe zelfs uitschieters ver boven dat aantal. Mijn gedrevenheid om waardevol te zijn is hiervoor een belangrijke drijfveer.