Vergelijking tussen de Fiscale- en Vrijgestelde Beleggingsinstelling

BeleggingsfondsenFondsenparticulieren

In de onderstaande tabel treft u een vergelijking tussen de vrijgestelde beleggingsinstelling en de fiscale beleggingsinstelling. Voor een DGA kan het mogelijk interessant zijn om de BV om te zetten in een VBI. Als u belegt binnen uw eigen VBI bent u geen vennootschapsbelasting verschuldigd over directe inkomsten uit beleggingen, spaartegoeden en gerealiseerde koerswinsten.

 

VBI

FBI

Regulering

Het lichaam moet gereguleerd zijn als beleggingsinstelling. Dit valt uiteen in beleggingsfondsen (geen rechtspersoonlijkheid) en beleggingsmaatschappijen (rechtspersoonlijkheid). De reguleringsregimes vallen uiteen in die voor Alternatieve Beleggingsinstellingen (ABI's) en Instellingen voor Collectieve Belegging van Effecten (ICBE's). Er is toezicht door de DNB en de AFM.

In beginsel hetzelfde als bij de VBI.

Rechtsvorm

N.V., open fonds voor gemene rekening, of een vergelijkbare rechtsvorm van een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten dat discriminatie naar nationaliteit van lichamen verbiedt.

N.V., B.V., open fonds voor gemene rekening, of een vergelijkbare rechtsvorm van een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten dat discriminatie naar nationaliteit van lichamen verbiedt. Het lichaam hoeft niet in Nederland gevestigd te zijn.

Beleggingen

Financiele instrumenten

Breed spectrum, er worden fiscaal wel eisen gesteld aan de financiering van de beleggingen.

Open-eind/Gesloten

Open-eind karakter is verplicht 

Beide mogelijk

Aandeel-houders

Meerdere deelnemers vereist. De praktijk heet geleerd dat een 90/10 verdeling tussen de minimale 2 deelnemers door de belastingdienst geaccepteerd wordt.

Twee categorieen: (1) Op het grote publiek gerichte beleggingsinstelling; (2) Niet op het grote publiek gerichte beleggingsinstelling. Voor beide categorieen gelden uitgebreide eisen aan de aandeelhouders en voor de op het grote publiek gerichte instellingen gelden ook bepaalde eisen aan het bestuur en commissarissen.

Facultatief/ Imperatief regime

Facultatief regime dat slechts geldt op verzoek en per (boek) jaar 

De statusverkrijging van FBI brengt met zich mee dat Vpb moet worden betaald over aanwezige stille- en fiscale reserves. 

Belasting-heffing?

Vrijgesteld van VPB

0% tarief wordt toegepast

Deelnemings-vrijstelling

Indien de participatie in de VBI wordt gehouden door een VPB-plichtig lichaam dan kan hierop de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing zijn. 

Indien de participatie in de FBI wordt gehouden door een Vpb-plichtig lichaam dan kan hierop de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing zijn omdat sprake is van een zgn. laagbelaste beleggingsdeelneming.

Uitdelings-plicht/ Doorstoot-verplichting

Nee

Ja, de voor uitdeling beschikbare winst moet binnen acht maanden na afloop van het boekjaar worden uitgedeeld.