Uitwisseling van informatie over rekeninghouders door banken

Geen tags bekend

FSI Fiscal kan Nederlandse banken helpen bij het vervullen van hun verplichting informatie ter beschikking te stellen aan de belastingdienst. Deze verplichtingen zijn momenteel sterk in beweging door FATCA, en de wijzigingen die plaats (gaan) vinden in de Spaarrenterichtlijn.

Recent heeft de belastingdienst informatie gepubliceerd voor financiële instellingen die geautomatiseerd gegevens moeten aanleveren aan de belastingdienst. Deze verplichting vloeit voort uit de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Wet op de Inkomstenbelasting en het Uitvoeringsbesluit voor de wet op de InkomstenBelasting.

FSI Fiscal adviseert u graag over de wijzigingen omtrent renseigneringsplichten voor banken. De belastingdienst publiceert regelmatig updates in voor financiële instellingen geschreven handleidingen over informatieuitwisseling. Deze bevatten informatie over de manier waarop informatie gedeeld moet worden met de belastingdienst en de manier waarop dit verschilt van eerdere jaren.

Meer informatie over het aansluiten op Digipoort voor Elektronische Berichten Verkeer met de belastingdienst, klik hier.

Aanmelden voor de Community Gegevenspartners, klik hier.