Uitwisseling gegevens particuliere spaarders

particulierenspareninterestrente

Ter voorkoming van belastingontduiking is uitwisseling van bepaalde gegevens aan de belastingdienst van groot belang. Bij deze uitwisseling van gegevens spelen ook financiële instellingen een rol.

Manieren van uitwisselen van informatie

Uitwisseling van gegevens van een buitenlandse belastingdienst met de Nederlandse fiscus kan op verschillende manieren plaatsvinden. Deze uitwisseling is gebaseerd op (bilaterale) verdragen, EU-richtlijnen of verordeningen. De volgende drie varianten komen voor:

1.    Uitwisseling van informatie op verzoek

De Nederlandse fiscus verzoekt een buitenlandse belastingdienst om bepaalde informatie. Er kunnen, afhankelijk van de juridische basis voor het verzoek om informatie, eisen worden gesteld aan de redenen voor het doen van een dergelijk verzoek.

2.    Spontane uitwisseling van informatie

De buitenlandse fiscus besluit spontaan informatie te delen die relevant is voor de belastingheffing in Nederland met de Nederlandse fiscus.

3.    Automatische uitwisseling van informatie

De Nederlandse en buitenlandse fiscus hebben de uitwisseling van gegevens geautomatiseerd en periodiek wordt een selectie van relevante gegevens automatisch doorgestuurd.

Gegevens die kunnen worden uitgewisseld

Een buitenlandse belastingdienst kan allerlei gegevens binnen krijgen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Renteontvangsten van Nederlanders in het buitenland.
  • Dividendontvangsten van Nederlanders in het buitenland.
  • Royaltyontvangsten van Nederlanders in het buitenland.
  • Vermogen van Nederlanders in het buitenland.

 Regelgeving die ten grondslag kan liggen aan informatie-uitwisseling

Informatie kan worden uitgewisseld door buitenlandse belastingdiensten met Nederland (of omgekeerd) op grond van:

  • Belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting.
  • ‘Tax Information Exchange Agreement’
  • EU Spaartegoedenrichtlijn
  • Europese richtlijn administratieve samenwerking
  • Multilateraal belastingverdrag van 1988

 Automatische uitwisseling

Nederland ontving in 2013 informatie o.b.v. automatische uitwisseling van de volgende landen: Argentinië, Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, Japan, Letland, Litouwen, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slovenië, Tsjechië, en Zuid Korea.

Van België, Spanje en Zweden heeft Nederland in 2013 niet automatisch gegevens ontvangen, maar Nederland heeft wel aan deze landen automatisch gegevens verstrekt.

Verdere informatie

Informatie over het uitwisselen van informatie tussen de Nederlandse fiscus en buitenlandse belastingdiensten is te vinden in de halfjaarlijkse rapportages van de belastingdienst. De laatste dateert van maart 2014 en is hier (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/03/20/bijlage-13e-halfjaarsrapportage-belastingdienst.html) te vinden.