Round-table InAudit Solvency 2 en latente belastingen

InAuditBelastinglatentiesSolvency 2InRiskBurgers ZooOp weg naar 2020
InAudit Flyer Burgers Zoo

Op woensdag 8 juni 2016 geeft FSI Fiscal een presentatie over belastinglatenties en Solvency II. Dit gebeurt in het kader van een Trainingsdag georganiseerd door InAudit. Solvency II staat toe dat belastinglatenties een rol kunnen spelen bij het bepalen van het verliescompensatievermogen (oftewel de Solvency Capital Requirement - SCR). Tijdens de presentatie wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden, kansen en risico's aan de hand van Solvency II en fiscale regelgeving.

Een van de gevolgen van Solvency II is dat de balans van een verzekeraar veel gevoeliger is geworden voor schokken. De waardering op marktwaarde binnen Solvency II kan voor grote schokken zorgen in de SCR en Solvabiliteitsratio. Een van de manieren om deze schokken te dempen is fiscale planning die leidt tot gespreide passieve belastinglatenties. De passieve belastinglatenties communiceren direct met eventuele waardedalingen van bijvoorbeeld beleggingen. Hierdoor worden schokken gedempt omdat de waardering van toekomstige fiscale verplichtingen daalt.

FSI Fiscal en InRisk/Inaudit assisteren u graag bij het optimaal inspelen op een verstandig en prudent Solvency II fiscaal beleid in uw verzekeringsonderneming. Neem vrijblijvend contact op om hierover meer te weten te komen.