Panama-papers, brief AFM over het in kaart brengen van risico's

Panama papersAFMBeleggingsinstellingenbelastingontwijkingbelastingontduiking
panama papers german

Beleggingsinstellingen zijn door de AFM gevraagd om in kaart te brengen of zij betrokken zijn bij offshore-structuren. Dit betekent:

  • Nagaan of een onderneming wordt genoemd in de Panama Papers;
  • Nagaan of haar bestuurders en (mede)beleidsbepalers worden genoemd in de Panama Papers en/of op enige andere wijze in verband worden gebracht met Mossack Fonseca of andere bedrijven die worden vermeld in de Panama Papers.
  • Nagaan of offshore-structuren waarbij Mossack Fonseca betrokken is voorkomen in hun dienstverlening aan klanten en in cliëntdossiers.

Indien dit het geval is moeten zij: 

  • Passende maatregelen treffen voor adequate beheersing van risico’s die hier uit kunnen voortvloeien, en
  • Waarborgen dat zij relevante wet- en regelgeving op dit terrein op juiste wijze naleven.

Daarbij benadrukt de AFM dat

"betrokkenheid bij offshore-structuren die belastingontduiking mogelijk maken de integriteit van beleggingsondernemingen en hun beleidsbepalers kan raken, en daarmee het vertrouwen van de samenleving in deze ondernemingen en de financiële sector als geheel."

De aanleiding van de brief van de AFM is:

de aandacht voor de ‘Panama Papers’, (...) Deze documenten zouden informatie bevatten over particulieren en bedrijven die mogelijk via bepaalde constructies belasting trachten te ontwijken. Ook zou mogelijk sprake zijn van het verhullen van geldstromen en/of de identiteit van de ultimate benefical owners (‘ubo’s’).

De AFM wijst er nadrukkelijk op dat op beleggingsondernemingen onder omstandigheden bepaalde identificatie- en meldverplichtingen kunnen rusten als zij betrokken zijn bij offshore-structuren ‎zoals in de Panama Papers aan de orde is.