Nederlandse Fiscale beleggingsinstellingen en teruggaaf van bronbelasting in Zwitserland

ZwitserlandFiscale beleggingsinstellingFBIdividendinterestbronbelasting
Matterhorn

Een aantal fondsbeheerders, fondsmanagers of fonds administrateurs zullen momenteel bezig zijn met het voorbereiden van verzoeken om teruggaaf bronbelasting voor 2016. Voor degenen die dit doen voor een zgn. Fiscale beleggingsinstelling (hierna: FBI) is dit artikel van belang.
In juni 2016 is er rechtszekerheid geschapen m.b.t. het recht op teruggaaf voor FBI en hun recht op teruggaaf van Zwitserse bronbelasting. Indien een FBI 95% of meer in Nederland gevestigde deelnemers heeft dan bestaat er een volledig recht op teruggaaf van Zwitserse bronbelasting. Indien er een lager aantal in Nederland gevestigde deelnemers is, kan de FBI alsnog een verzoek indienen naar rato van het aantal Nederlandse deelnemers.
Neem voor meer informatie contact op met FSI Fiscal. Ik help u graag met het terugvragen van bronbelasting en het fiscaal optimaliseren van uw (internationale) beleggingen.
Link naar de aankondiging bij de Rijksoverheid