Fiscale regels en de kapitaalpositie van banken

banken

Invloed van fiscaliteit op de prudentiële positie van Nederlandse banken

Hoe kan FSI Fiscal bijdragen aan de fiscale huishouding van een bank? Lees hiervoor de volgende brochure waarin wij uiteenzetten hoe fiscale planning binnen een bank plaats zou kunnen vinden.

- Waarom overwogen gebruik van belastinglatenties, hybride kapitaal, en bankenbelasting een positieve uitwerking op de kapitaalseisen kunnen hebben. -