FATCA normen breiden zich uit

FATCA

Gisteren (29 oktober 2014) tekende minister Dijsselbloem een multilaterale overeenkomst om automatisch informatie uit te gaan wisselen met 50 andere landen vanaf 2017.

Vanaf september 2017 gaat de Nederlandse Belastingdienst gegevens uitwisselen op basis van de CRS. De gegevens worden uitgewisseld over 2016. Nederlandse financiële instellingen moeten vanaf 1 januari 2016 hun klanten identificeren op basis van de CRS en nagaan waar hun klanten inwoner zijn en dus mogelijk belastingplichtig zijn over hun inkomsten. Zowel personen als bedrijven worden op basis van de CRS geïdentificeerd en eventueel gerapporteerd.

Voor rekeninghouders in Frankrijk, Duitsland, Italie, Spanje en het Verenigd Koningkrijk geldt dat de informatie al vanaf april 2013 toegepast gaat worden. Deze landen hebben zich hierop toegelegd als zgn. 'early adopters'. Voor zover bekend doet Nederland niet mee aan dit initiatief.

Verder hebben, bovenop de 50 landen (56 jurisdicties) die in 2017 van start gaan, nog 34 landen toegezegd het initiatief voor 2018 te gaan implementeren.

Overigens is deze overeenkomst, behalve voor banken, ook belangrijk voor bepaalde niet financiele ondernemingen. Zij zullen zich moeten vergewissen van hun status onder de 'Common Reporting Standards' (of wel: "CRS") waar Nederland zich met deze overeenkomst aan heeft gecommitteerd.

De CRS normen zijn overigens tot stand gekomen door de stroomversnelling waarin internationale gegevensuitwisseling zich momenteel bevindt. Deze stroomversnelling is veroorzaakt door de FATCA normen van de V.S. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de CRS volledig gebaseerd is op de normen die FATCA oplegt. Meer in het bijzonder is de CRS gebaseerd op de bilaterale overeenkomsten die de V.S. sluit met veel landen. Nederland heeft ook zo een bilaterale overeenkomst met de V.S. en de informatie die op basis hier van met de V.S. uitgewisseld gaat worden wordt nu straks ook uitgewisseld met de landen aangesloten bij de CRS-overeenkomst.

De CRS (voluit de "Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters) is ontwikkeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO of in het Engels "OECD") in opdracht van de G20 landen.

De overeenkomst is gisteren getekend op het "Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes" die samenkwamen in Berlijn. Dit is een van de grootste internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van belasting en de uitwisseling van financiele informatie. Hieraan zijn 122 landen verbonden plus de Europese Unie. Bij de bijeenkomst gisteren waren 95 landen vertegenwoordigd en 12 internationale organisaties.

Zwitserland wil de standaard ook in 2018 implementeren, de V.S. neemt echter niet deel aan de overeenkomst.

In Nederland zullen de verplichtingen die CRS oplegt in nationale wet- en regelgeving nader uitgewerkt. Uiteraard kan FSI Fiscal u hierover op de hoogte houden.

Klik hier voor een link van de Britse belastingdienst (HMRC) om een tijdlijn te zien van internationale ontwikkelingen met betrekking tot de uitwisseling van informatie over belastingbetalers.

Voor meer informatie over deze ontwikkeling kunt u contact opnemen met FSI Fiscal.