Een vraag over dividenduitkeringen

Geen tags bekend

N.a.v. een vraag die aan FSI Fiscal is gesteld hierbij een korte publicatie over dividenduitkeringen.

De strekking van de vraag was: wanneer kan een aandeel verkocht worden met behoud van het recht op een dividend. Het antwoord is: op de 'ex-dividend'-datum.

Om de uitleg te begrijpen is het onderscheid tussen ‘trade’-datum en ‘settlement’-datum van belang.

De ‘trade’-datum is de datum waarop een aandeel verhandeld wordt op de beurs.
De ‘settlement’-datum is de datum waarop een aandeel geleverd wordt. De levering vindt op basis van de regels op de meeste beurzen binnen enkele dagen (meestal 3) plaats (Trade+3).
Verder is het van belang te weten wat de gebruikelijke volgorde van gebeurtenissen is bij een dividenduitkering.

(Aankondiging van een aandeelhoudersvergadering waar een voorstel tot het uitkeren van dividend op de agenda vermeld staat).
(Aannemen van het besluit tot uitkeren van een dividend op de aandeelhoudersvergadering).
Aankondiging van een dividend
Bepalen van een ‘record’-datum door de onderneming die het dividend uitkeert of de financiële instelling verantwoordelijk voor het uitkeren van het dividend (deze datum ligt na de ‘ex-dividend’-datum).
De ex-dividend datum wordt vastgesteld door het handelsplatform waar het aandeel verhandeld wordt.
Betaaldatum, de datum waarop het dividend wordt betaald aan de rechthebbenden.
Als u recht wilt hebben op een dividend, dan moet u het dividend uitkerende aandeel minstens 3 dagen voor de ‘record’-datum in uw bezit hebben! Gelukkig hoeft u zich als belegger hier niet druk over te maken. U hoeft zich alleen maar druk te maken over de ‘ex-dividend’ datum. De ‘ex-dividend’ datum wordt bepaald door het handelsplatform. Zij zorgen er voor dat de ‘record’-datum aansluit op de ‘ex-dividend’ datum.

In de praktijk betekent dit dat een aandeel vóór de ‘ex-dividend’ datum gekocht moet worden. De ‘ex-dividend’ datum is dus bepalend voor het bestaan van een recht op dividend! Koopt u op of na de ‘ex-dividend’ datum een aandeel dan zult u geen dividend ontvangen. De betaaldatum of ‘record’-datum zijn verder voor de belegger niet van belang!

Let op: de waarde van een aandeel en de waarde van het dividend zijn doorgaans communicerende vaten. De waarde van een aandeel bij opening van de beurs op de 'ex-dividend'-datum zal doorgaans met de waarde van het dividend gedaald zijn ten opzichte van de dag er voor toen het aandeel nog cum (inclusief) dividend verhandeld werd.