Dividendbelasting Oostenrijk van 25% naar 27,5%

Oostenrijk
Oostenrijk

Per 1 januari 2016 is de Oostenrijkse bronbelasting op dividend verhoogd van 25% naar 27,5%. Het loont inmiddels dus nog meer om bronbelasting terug te vragen aangezien het verdragstarief tussen Nederland en Oostenrijk nog altijd 15% bedraagt. Er is dus geen teruggaaf van 10% maar 12,5%.

Voor meer details en aanvullende informatie over bronbelasting in het algemeen: neem contact op met FSI Fiscal (info@fsifiscal.com).