Dienstverlening bronbelasting van Nederlandse banken is erg mager

bronbelastingbankenparticulieren

Kleine beleggers die willen beleggen in aandelen en daarbij mikken op optimale inkomsten uit dividend zullen geïnteresseerd zijn in de diensten van hun broker/custodian met betrekking tot het terugvragen van bronbelasting in het buitenland.

Onderstaande tabel geeft een indruk van de dienstverlening op basis van verklaringen van de dienstverleners zelf. Let op: FSI Fiscal neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens hieronder. Wij nodigen brokers/custodians die het niet eens zijn met de tabel zich te melden bij ons op info@fsifiscal.com. 

Om de tabel te kunnen begrijpen is het nodig uzelf van het volgende bewust te zijn:

  • Als een bank W-8 formulieren verzamelt, betekent dit dat er op dividend vanuit de V.S. (slechts) 15% belasting wordt ingehouden, indien deze formulieren niet verzameld zijn is dit 30%.
  • Indien een bank assistentie verleent bij het terugvragen van bronbelasting hoeft dit niet te betekenen dat zij dit voor alle landen aanbieden waar u kan beleggen.
  • Het verkrijgen van een dividendverklaringen van uw broker is meestal een vereiste om bronbelasting zelfstandig terug te kunnen vragen. Uiteraard helpt FSI Fiscal u graag met het terugvragen van bronbelasting en indien mogelijk met het verkrijgen van een dividendverklaring. Kijkt u ook op onze website: http://teruggaaf.fsifiscal.com waar wij teruggaaf van belasting kunnen regelen voor klanten van SNS, Bolero, en Tradzster.

Onder de onderstaande tabel wordt nog een toelichting gegeven bij een aantal banken (brokers/custodians) die in de tabel zijn opgenomen.

 

15%, i.p.v. 30%,  belasting op dividend uit de V.S.

Assistentie bij het terugvragen in andere landen?

Afgeven dividendverklaring

Alex

ja

ja

Binck

ja

nee

nee

Bolero

ja

ja

ja

DeGiro

nee

nee

nee

ING

nee

nee

nee

Keytrade (BE)

ja

ja

ja

Keytrade (NL)

ja

nee

nee

Lynx (NL)

ja

nee

nee

Rabobank

nee

nee

ja (waarschijnlijk wel)

Saxo (NL)

ja

nee

nee

SNS Bank

nee

nee

ja

Today’s Group

ja

nee

nee

TradersOnly

ja

nee

nee

Tradzster

ja

nee

ja

 

Binck geeft geen hulp bij het terugvragen van bronbelasting. Binck sluit ook uitdrukkelijk uit in zijn voorwaarden dividendverklaringen te verstrekken. Echter, bij wijze van uitzondering is het mogelijk dat er in samenwerking met een externe dienstverlener alsnog belasting wordt teruggevraagd. Voor particulieren blijkt dit in de praktijk niet bereikbaar en de voorwaarden hiervoor worden niet openbaar gemaakt, hetzelfde geldt voor de kosten.

De Belgische aanbieder van online beleggingsrekeningen, Bolero, biedt aan zijn Belgische klanten de mogelijkheid om te genieten van vermindering van te veel geheven belasting in verschillende landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Amerika, Canada, Australië, ... mits hun klanten de nodige formulieren ondertekend bezorgen. Afhankelijk het land kan het lagere tarief direct al worden toegepast (V.S. en Frankrijk), of recupereren zij het bedrag achteraf bij de fiscus. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

DeGiro verwacht W-8 formulieren vanaf medio 2014 in ontvangst te gaan nemen, of dit inmiddels het geval is hebben wij nog niet vast kunnen stellen.

TradersOnly biedt de mogelijkheid op verzoek een zgn. dividendverklaring aan te maken. Dit zou volgens hen genoeg moeten zijn om belasting terug te kunnen vragen in bepaalde landen. In onze ervaring is een overzicht waarin meedere dividenduitkeringen zijn opgenomen echter onvoldoende als bewijs bij de meeste belastingdiensten.

Keytrade (BE) zal waarschijnlijk wel ‘certificaten’ aanmaken. Kosten zijn niet prijsgegeven en ze hebben geen duidelijke procedure om deze te verkrijgen.

Keytrade (NL) geeft aan geen dividendverklaringen te verstrekken.

Tradzster werkt met het platform van Interactive Brokers. Ze bieden geen hulp bij het terugvragen van belasting op dividend, echter op de statements/afschriften staat er weergegeven welk tarief er is gehanteerd voor dividend belasting. Op aanvraag geven ze aan eventueel dividendverklaringen aan te leveren. Wanneer u hier een aanvraag voor doet bij hun helpdesk, kunnen ze dit kosteloos verwerken.