Column: Dividend uit het buitenland? Uw goedkope broker doet u tekort!

Geen tags bekend

Afgelopen paar weken heb ik met veel belangstelling het FD gevolgd over Binck en DeGiro. Bericht werd over de beschuldiging van DeGiro aan het adres van Binck. Deze luidt dat Binck zijn klanten teveel laat betalen voor de aanschaf van aandelen. Binck zou hiermee de regels van ‘best execution’ schenden, welke o.a. moeten waarborgen dat beleggers aandelen kunnen kopen voor de best mogelijke prijs.

De oorzaak van de mogelijke schending ligt in de order-executie. Binck voert zijn orders op verschillende handelsplatformen uit en zou mogelijkheden bieden aan frontrunners. Waarbij frontrunners handelaren zijn die het aanbod van de door een belegger beoogde aandelen - in de milliseconden na de muisklik die de aanschaf van aandelen in werking zet - opkopen en de, voor de neus weggekaapte, aandelen vervolgens tegen een fractioneel hogere prijs aan de eerder genoemde belegger van de hand doen.

Gespecialiseerde beleggingsinstellingen maken dit mogelijk door gebruik te maken van een computer die razendsnel de beleggingsbeslissingen maakt, een snellere internetverbinding heeft, en bovenal mogelijkheden heeft om de vraag naar aandelen te peilen en daarop te reageren in de tijd die het voor minder ‘geavanceerde” beleggers kost om de order te plaatsen en voor hem uit te laten voeren.

Sinds het verschijnen van bronnen zoals Michael Lewis zijn boek ‘Flashboys’, Scott Patterson’s boek ‘Dark Pools’ en van eigen bodem een aflevering van VPRO’s tegenlicht ‘The Wall Street Code’ (http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-wall-street-code.html), bestaat er bij het grote publiek een groter bewustzijn over het bestaan van deze praktijken.

De voornoemde bronnen leggen verschillen tussen intelligente, of geavanceerde, en minder geavanceerde beleggers bloot. Mogelijk vinden relevante autoriteiten dit zelfs een misstand die tegen ons rechtvaardigheidsgevoel in gaat en moet worden voorkomen met nieuwe of bestaande regelgeving. Toch gaat het voor de kleine belegger - die jaarlijks een beperkt aantal transacties doet - om een uiterst gering verlies.

Als kleine beleggers zich ergens over willen opwinden, dan zou mijn devies zijn, wind je op over wanpraktijken die u het hardst raken in de portemonnee! Want hoewel Binck en DeGiro hemel en aarde moeten verzetten om u de laagste prijs te kunnen bieden voor uw aandelen, hoeven ze geen enkele moeite te doen om hun klanten hun fiscale rechten te laten halen.

Nederlandse beleggers hoeven in de meeste landen niet meer dan 15% belasting te betalen op dividend uitkeringen.

Dit recht kan op twee manieren ‘gehaald’ worden, en beide wijzen vereisen enige mate van medewerking van uw broker/custodian.

De eerste manier is dat de broker/custodian actief informatie verzameld van de belegger. Vervolgens is het in veel landen mogelijk dat hierdoor de belegger direct wordt aangeslagen tegen het lagere tarief.

De tweede - meer omslachtige - mogelijkheid is het terugvragen van belasting na afloop van ontvangst van een dividend waarover teveel belasting is ingehouden. De belegger zal zelf aan de slag moeten door belasting terug te gaan vragen in het buitenland. Een cruciaal element om dit te kunnen bewerkstelligen is dat de belegger in staat is te bewijzen dat hij dividend heeft ontvangen, en dat hier te veel belasting over is ingehouden. Om dit te kunnen doen is doorgaans een zgn. dividendverklaring nodig. Dit is een verklaring afgegeven door de broker/custodian, getekend en/of gestempeld door een vertegenwoordiger van de bank. In Nederland is er geen enkele grote beleggingsbank die deze dienstverlening verstrekt.

In de praktijk betekent deze feitelijke blokkade door de Nederlandse broker/custodians dat de particuliere belegger 35% belasting betaalt over dividend op Zwitserse aandelen. In bijvoorbeeld Frankrijk en België 30% en 25% in Duitsland. Op basis van de wetgeving, ofwel de relevante belastingverdragen met deze en vele andere landen, hoeft dit “slechts” 15% te zijn.

Het zou de efficiency van de dienstverlening van brokers ten goede kunnen komen als het grote beleggende publiek zich wat drukker gaat maken over dit gemis. Eventueel met een klein duwtje in de rug van organisaties zoals de VEB of andere relevante belangenbehartigers.