Buitenlands dividend of interest ontvangen, wat nu?

Geen tags bekend

U heeft beleggingen of vermogen in het buitenland. Bijvoorbeeld aandelen, obligaties, of gewoon een spaartegoed. Wat zijn de fiscale gevolgen als u hierover dividend of interest ontvangt?

Lees onze memo over deze situatie voor uitleg wat u het beste kan doen.

Let op, er is in het voorbeeld geen rekening gehouden met complicerende factoren zoals:

Het niet volledig kunnen verrekenen van belasting in het buitenland en de mogelijkheid gebruik te maken van een doorschuifregeling.
Ander vermogen dat in box 3 valt, zoals bijvoorbeeld buitenlands vastgoed.
Het terugvragen van bronbelasting op interest.
Het terugvragen van bronbelasting in het buitenland o.g.v. een lokale regeling en niet o.g.v. een belastingverdrag dat zou gelden tussen Nederland en een verdragsland.
Er dividend of rente wordt ontvangen uit een land dat door Nederland als ontwikkelingsland wordt aangemerkt.
Indien een van de hierboven beschreven situaties, of een andere vraag, zich voordoet raden wij u aan vrijblijvend contact op te nemen met FSI Fiscal.