Bronbelasting in Finland

Geen tags bekend

Nederlandse en Belgische beleggers in Finse beursgenoteerde ondernemingen zijn in Finland onderworpen aan bronbelasting. De belasting wordt ingehouden door de Finse entiteit die dividend betaalt. In de meeste gevallen zal de Finse onderneming 30% belasting inhouden over het dividend. De Finse fiscus biedt echter aan brokers/custodians de mogelijkheid om er voor te zorgen dat hun klanten slechts tegen een tarief van 15% worden aangeslagen. Dit geldt voor landen die een belastingverdrag hebben met Finland, zoals Nederland en België.

Om hiervan gebruik te kunnen maken moet de Nederlandse/Belgische broker een overeenkomst sluiten met de Finse financiële instelling die verantwoordelijk is voor de betalingen van dividenden namens de Finse onderneming. Hierin moet worden vastgelegd dat de broker:

het land bekend maakt waar de uiteindelijk gerechtigde woont; en
op verzoek van de Finse fiscus de identiteit van de ontvanger prijsgeeft en een woonplaatsverklaring zal overleggen.
Klanten van Nederlandse en Belgische brokers die op dit moment zelfstandig hun belasting moeten terugvragen zullen deze informatie graag via hun bank prijsgeven. Het zelfstandig doen van een verzoek om teruggaaf van de teveel ingehouden belasting vereist immers dat dezelfde informatie wordt overlegd aan de Finse fiscus. Na raadpleging van het betreffende openbare register bij de Finse fiscus blijkt dat, voor wat betreft de in Nederland gevestigde financiële instellingen, alleen Van Lanschot, ING, Kas Bank, Fortis, RBS en Euroclear Nederland hiervoor geregistreerd te staan (september 2014).

Wij raden particuliere beleggers aan na te gaan tegen welk tarief belasting is ingehouden op Finse dividenden en interest. Indien er sprake is van een tarief van 30% adviseren wij contact met FSI Fiscal op te nemen. Uiteraard kunnen financiële instellingen ook contact opnemen met FSI Fiscal voor meer informatie over de mogelijkheden die de Finse fiscus biedt, en hoe u hiermee uw dienstverlening naar uw klanten kunt verbeteren.