Belastingformulieren voor buitenlandse fiscus

bronbelastingparticulieren

De formulieren vereist voor het terugvragen van bronbelasting zijn voor een aantal landen op verzoek beschikbaar bij FSI Fiscal.

Let op: Alleen de ingevulde formulieren zijn niet voldoende om een succesvol verzoek om teruggaaf van bronbelasting in te dienen bij de buitenlandse belastingdiensten. Meestal vereist een verzoek om teruggaaf bepaalde bewijsstukken en een zgn. woonplaatsverklaring die door uw woonstaat moet worden afgegeven.