Belasting terugvragen voor particulieren

particulierenbronbelastingterugvragen

Als buitenlandse belasting op dividenduitkeringen wordt teruggevraagd dienen daarbij bepaalde documenten worden overgelegd.

Deze documenten zijn:

  • Bewijs van ontvangst van dividend en de ingehouden bronbelasting;
  • Een woonplaatsverklaring

Een woonplaatsverklaring functioneert als bewijs voor de buitenlandse fiscus dat de ontvanger van een dividend waarover belasting wordt teruggevraagd, inwoner is van Nederland. Deze verklaring kan per e-mail kan worden aangevraagd bij woonplaatsverklaring@belastingdienst.nl. Per post kan de verklaring worden aagevraagd bij:

Belastingdienst Kantoor Arnhem
T.a.v. Afd. Woonplaatsverklaringen
Postbus 9007
6800 DJ Arnhem

Vermeld in het verzoek het fiscale nummer, het verdragsland en het adres waar de verklaring naartoe gestuurd moet worden!

Verdragsland

Binnenlands tarief voor de bronbelasting[1]

Verdragstarief voor de bronbelasting[2]

België

25%

15%

Frankrijk

21%[3]

15%

Portugal

25%

10%

Spanje

21%

15%

Italië

27%

15%

Duitsland

25%

15%

Denemarken

27%

15%

Zweden

30%

15%

Finland

24,5%

15%

Ierland

0%[4]

15%

Oostenrijk

25%

15%

Zwitserland

35%

15%

Verenigd Koninkrijk

0%[5]

10%[6]

Verenigde Staten

30%

15%

Canada

25%

15%

 

[1] Er is voor deze tarieven uitgegaan van in Nederland gevestigde beleggers die belast worden in box 3 over hun aandelenbelang. Deze tarieven zijn het laatst gecontroleerd in 2012.

[2] Zie de vorige noot.

[3] Het standaard tarief is 30% maar voor individuen die wonen in de EU die dividend ontvangen is dit verlaagd naar 21%.

[4] Dit tarief geldt in principe voor natuurlijke personen die inwoner zijn van een EU-lidstaat.

[5] Een onderneming met status van ‘Real Estate Investment Trust’ (REIT) moet mogelijk 20% bronbelasting inhouden op bepaalde dividenduitkeringen.

[6] In het geval een REIT dividend uitkeert geldt doorgaans een tarief van 15%.