"Cum/Ex" Trades en het onderzoek van de Duitse fiscus

DuitslandFraudeCum Ex DividendFlitshandelbankenBeleggingsinstellingendividendbelasting
Droevig weer in Duitsland

De Duitse fiscus is de afgelopen tijd bezig geweest met het inwinnen van informatie van banken over de teruggaafprocedures die zijn gedaan voor hun klanten. De Duitse fiscus heeft geconstateerd dat sprake is geweest van Fraude en er is mogelijk sprake geweest van 10 miljard euro aan frauduleuze teruggaafverzoeken die door de Duitse fiscus in het verleden zijn toegewezen.

Nederlandse betrokkenheid

In het kader van dit onderzoek zijn in Nederland ook de ABN-Amro en de ING genoemd als financiele instellingen die mogelijk een faciliterende rol hebben gespeeld bij frauduleuze teruggaaffprocedures.

Hoe ging de fraude in het werk

In essentie komt de fraude er op neer dat verschillende entiteiten een verzoek om teruggaaf van bronbelasting hebben ingediend bij de Duitse fiscus voor dezelfde dividenbetaling. Uit de documentatie in de pers is gebleken dat een aandeel rond of vlak voor de datum waarop het aandeel ex-dividend ging snel verhandeld werd tussen verschillende partijen. Meerdere partijen konden zodoende doen alsof ze recht hadden op het dividend op de datum dat het dividend werd uitgekeerd. Uiteraard zal het snel verhandelen van aandelen niet resulteren in meerdere dividenduitkeringen op hetzelfde aandeel. Uiteindelijk wordt gekeken naar de "settlement" op het moment dat het aandeel "ex-dividend" gaat.

Mogelijke oorzaak voor de fraude

Toch hebben meerdere entiteiten dividendbelasting teruggevraagd terwijl 1 of meerdere partijen helemaal geen dividend hebben ontvangen. De reden dat dit mogelijk is geweest ligt mogelijk in de zgn. "Datenantragverfahren" procedure. Als banken deze procedure gebruiken hoeven ze geen dividendverklaring in te leveren bij de Duitse fiscus. - Indien de traditionele (long-form) teruggaafprocedure gebruikt zou zijn, moet er immers sprake zijn geweest van foutieve of vervalsde dividendverklaringen. - Deze digitale teruggaafprocedure die banken kunnen gebruiken is heel erg gestoeld op vertrouwen van de Duitse fiscus naar de banken toe. Mogelijk is hier bewust danwel onbewust misbruik van gemaakt door klanten.

Mogelijke oplossingen

FSI Fiscal kan uiteraard bijdragen aan:

  • Het doen van intern onderzoek of er van fraude sprake is geweest;
  • Het ontwerpen van interne zekerheden dat fraude niet te plegen is door klanten. Een oplossing ligt in een waarschuwingssysteem voor transacties op dezelfde dag of, beter nog, een controle die gekoppeld is aan SWIFT mededelingen over "settlement" van de transacties. Op die manier kan alleen teruggaaf gestart worden als vastgesteld is dat het dividend ook door de betreffende rekeninghouder ontvangen is.
  • Het doen van onderzoek naar de aanwezigheid van de status van "uiteindelijk gerechtigde" tot de dividenden ten tijde van de dividenduitkering. Waarbij de werkzaamheden kunnen bestaan uit de beoordeling van eventuele "stock lending" overeenkomsten.Link naar de Duitse nieuwssite ARD die een uitleg geeft van een structuur die gebruikt werd door banken - https://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/cum-ex-deals102.html